OBJAVA: 11:01:42

Kreiranja regionalnog organskog brenda, ENO Agri

Projekat ENO Agri pruža podsticaj organskoj proizvodnji i uvođenju standarda Europske unije kroz pripremu opširne baze podataka o potencijalu organske poljoprivrede u prekograničnom području Srbije i BiH, setove edukacija, certificiranje organskih farmi ali također daje značajan podsticaj tržišnoj orijentaciji proizvođača i izvozu organskih proizvoda u EU kroz brendiranje, izradu marketinške strategije i promotivne aktivnosti.

Prema ugovoru o pružanju usluga realizacije projekta, potpisanog sa Savezom udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine – ORGANSKO FBIH, realizovane su sljedeće aktivnosti:

  1. Kreacija krovnog i tri zasebna regionalna brenda (Sarajevska makro regija, regija Općine Valjevo i regija Općine Sjenica) koji su obuhvatali izradu marketing plana i izradu vizuelnog i verbalnog identiteta za svaki brend pojedinačno,
  2. Izrada video repotraže na engleskom i bosanskom jeziku u trajanju od 15 minuta,
  3. Izradu TV oglašivačkih spotova za svaku regiju pojedinačno,
  4. Izrada profesionalnih fotografija; po 15 fotografija za svaku regiju,
  5. Dizajniranje i pokretanje stranica na društvenim mrežama,
  6. Pokretanje procedura za zaštitu brenda.

Kroz realizovane prethodno navedene segmente kreiranog regionalnog brenda ispunjeni su očekivani rezultati ENO Agri projekta. Regionalni brend osim promocije proizvoda, promoviše i prekogranični region jer sadrži informacije o regionu, kao i dobro susjedsku saradnju. Uspostavljen efikasan brend proizvođačima organskih proizvoda će donijeti konkurentsku prednost na regionalnom, a i na globalnom tržištu. Promocijom brenda u glavama potrošača, se pravi razlika organskog proizvoda u odnosu na konvencionalni i na taj način daje prednost proizvođaču kod kupaca tako da se može boriti sa značajno većim konkurentima na tržištu, što je dokazano kroz provedeno istraživanje.