OBJAVA: 11:50:22

Prema ugovoru  o pružanju konsultantskih usluga, zaključenog u Zenici dana 21.03.2019.godine, između firme Orijent d.o.o. Zenica i Con Vita d.o.o. Zenica, realizovane su sljedeće aktivnosti: KREACIJA VERBALNOG IDENTITETA Kreiranje verbalnog identiteta, te marketinške i promotivne kampanje usmjereno je na tržište BiH i tržište regiona u cilju pronalaženja ciljne skupine, klijenata...