OBJAVA: 19:41:28

U saradnji sa FIRMA Projekt Sarajevo, realizovan je projekat: Izrada kataloga BH suvenira i promocija i distribucija na 200 adresa širom BiH. Turizam u BiH je u stalnom porastu što zahtjeva razvoj tržišta suvenira.Cilj projekta je promovisanje suvenira proizvedenih u BiH te jačanje njihove pozicije na tržištu kao i pružanje podrške malim proizvođačima i njihovoj zanimljivoj ponudi proizv...