OBJAVA: 19:36:34

Za potrebe Biznis servis centra Zeničko – dobojskog kantona izrađen je informativni materijal u formi brošure „Muzeji izvan svojih zidova“ kao jedan od glavnih rezultata AdriaMuse projekta, u kojem su prikazani muzeji na području Zeničko – dobojskog kantona. Navedeni materijal razvijen je u okviru projekta kroz organizaciju pilot događaja, realizaciju twinning aktivnosti, primjenu novih ...