OBJAVA: 11:39:20

Predstavnici kompanije Con Vita d.o.o. održali su sastanak sa Susanne Pauli, predstavnicom konsultantske kuće GPS Konzept e.U. iz Austrije. Cilj sastanka bio je uvezivanje sa preduzećima, Univerzitetima, Javnim institucijama, Nevladinim organizacijama i svim drugim organizacijama iz Austrije kao potencijalnim projektnim partnerima za predstojeće projekte finansirane od EU. Također, isti...
OBJAVA: 08:44:10

U organizaciji Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona Zenica i naše firme, održana  je četverodnevna obuka na temu „Obrazovanje i stručno usavršavanje javnih tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona za primjenu modela javno-privatnog partnerstva (JPP)” Cilj koji se želi postići ovim obukama jeste  unapređenje administrativnih kapaciteta na području Zeničko...
OBJAVA: 19:52:22

U prostorijama udruženja UPIP – Agro MAP Network Žepče, 29.09.2015. godine održana je edukativna radionica u sklopu projekta „Okusi BiH“. Radionica je organizovana od strane ConVita tima, a tema radionice  je „Brendiranje prehrambenih proizvoda i proizvoda od aromatičnog bilja“. Cilj radionice bio je, shvatiti i razumjeti važnost brendiranja proizvoda, a posebno domaćih BH proizvoda, ...