OBJAVA: 19:44:25

U okviru međunarodnog projekta AdriaMuse  koji je finansiran u okviru IPA jadranskog programa prekogranične saradnje  (IPA Adriatic CBC Programme) organizovan je seminar “Muzeji izvan svojih zidova.“ Na seminaru su prisustvovali predstavnici muzeja, predstavnici iz sektora kulture i turizma, kao i sve druge institucije i organizacije, čiji se rad može pripisati sektoru kulturnog turiz...