OBJAVA: 11:01:42

Projekat ENO Agri pruža podsticaj organskoj proizvodnji i uvođenju standarda Europske unije kroz pripremu opširne baze podataka o potencijalu organske poljoprivrede u prekograničnom području Srbije i BiH, setove edukacija, certificiranje organskih farmi ali također daje značajan podsticaj tržišnoj orijentaciji proizvođača i izvozu organskih proizvoda u EU kroz brendiranje, izradu marketi...
OBJAVA: 19:30:45

Naša kompanija je uspješno organizirala promociju organskih proizvoda u okviru projekta ENO Agri “Okolišno prihvatljiv, novi organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i BiH. Promocija je održana dana od 15.04.-17.04.2015. godine na Trgu djece Sarajeva, u sklopu 4. Međunarodnog sajama organske proizvodnje i eko turizma “Organic Sarajevo 2015.” Naša kompanije om...
OBJAVA: 19:26:20

Projekat ENO Agri pruža podsticaj organskoj proizvodnji i uvođenju standarda Europske unije kroz pripremu opširne baze podataka o potencijalu organske poljoprivrede u prekograničnom području Srbije i BiH, setove edukacija, certificiranje organskih farmi ali također daje značajan podsticaj tržišnoj orijentaciji proizvođača i izvozu organskih proizvoda u EU kroz brendiranje, izradu marketi...