OBJAVA: 11:00:11

Putem projekta koji finansira EBRD (Svjetska banka za obnovu i razvoj) preduzeće Co Vita je za potrebe poslovanja firme AKVA INVEST d.o.o. realizovalo nekoliko aktivnosti: Izrada marketing plana, Izrada profesionalnih fotografija, Izrada video reportaže i TV oglašivačkog spota, Izrada web stranice, Dizajniranje kataloga, Poboljšanje imidža na društvenim mrežama R...
OBJAVA: 10:42:59

Putem projekta koji finansira EBRD (Svjetska banka za obnovu i razvoj) preduzeće Co Vita je za potrebe poslovanja firme AKVA INVEST d.o.o. realizovalo nekoliko aktivnosti: Izrada marketing plana, Izrada profesionalnih fotografija, Izrada video reportaže i TV oglašivačkog spota, Izrada web stranice, Dizajniranje kataloga, Poboljšanje imidža na društvenim mrežama R...