OBJAVA: 11:35:46

Putem projekta koji finansira EBRD (Svjetska banka za obnovu i razvoj) preduzeće Con Vita je za potrebe poslovanja firme ZEMI d.o.o. iz Jelaha realizovalo nekoliko aktivnosti: Izrada marketing plana i pratećih dizajn rješenja: Izrada profesionalnih fotografija, Izrada video reportaže i TV oglašivačkog spota, Izrada web stranice, Dizajniranje kataloga, Poboljšanje imid...
OBJAVA: 11:26:08

NETWORLD PROJEKT (Umrežavanje u očuvanju višenacionalnog nasljeđa Prvog svjetskog rata podunavskih zemalja) ima za cilj implementirati sistemski pristup upravljanju i korištenju resursa i kulturnog nasljeđa iz Prvoga svjetskog rata na Dunavskim područjima, kombinovajući ovo nasljeđe sa održivim kulturnim turizmom, razvoj kulturnih i turističkih strategija, alata, turističkih ruta i uslug...
OBJAVA: 10:42:59

Putem projekta koji finansira EBRD (Svjetska banka za obnovu i razvoj) preduzeće Co Vita je za potrebe poslovanja firme AKVA INVEST d.o.o. realizovalo nekoliko aktivnosti: Izrada marketing plana, Izrada profesionalnih fotografija, Izrada video reportaže i TV oglašivačkog spota, Izrada web stranice, Dizajniranje kataloga, Poboljšanje imidža na društvenim mrežama R...