OBJAVA: 08:58:49

U Dubrovnik City Centru, dana 12.06.2019. godine, održana je konferencija za medije povodom predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta TEESCHOOLS – Transfer of Energy Efficiency in Mediterranean Schools podržanog i finansiranog iz sredstava EU InteregMED Programme.   Projekat TEESCHOOLS (Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS – “Transfer energetske efikasn...
OBJAVA: 11:39:20

Predstavnici kompanije Con Vita d.o.o. održali su sastanak sa Susanne Pauli, predstavnicom konsultantske kuće GPS Konzept e.U. iz Austrije. Cilj sastanka bio je uvezivanje sa preduzećima, Univerzitetima, Javnim institucijama, Nevladinim organizacijama i svim drugim organizacijama iz Austrije kao potencijalnim projektnim partnerima za predstojeće projekte finansirane od EU. Također, isti...
OBJAVA: 08:19:28

Projekt TEESCHOOLS (Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS - “Transfer energetske efikasnosti u mediteranskim školama”) je projekat odobren u okviru Programa transnacionalne saradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) sa ciljem promocije održivog rasta u mediteranskom području, poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajuć...