OBJAVA: 19:44:25

ORGANIZACIJA SEMINARA U SKLOPU PROJEKTA ADRIA MUSE

U okviru međunarodnog projekta AdriaMuse  koji je finansiran u okviru IPA jadranskog programa prekogranične saradnje  (IPA Adriatic CBC Programme) organizovan je seminar “Muzeji izvan svojih zidova.“

Na seminaru su prisustvovali predstavnici muzeja, predstavnici iz sektora kulture i turizma, kao i sve druge institucije i organizacije, čiji se rad može pripisati sektoru kulturnog turizma kao privredne grane. Na seminaru su predstavljeni utjecaji i rezultati postignuti tijekom implementacije projekta AdriaMuse. Također su i urađene prezentacije pilot projekata “Vranduk u očima djeteta” i “Očuvanje kulturne baštine općine Tešanj”, koji se ostvaruje kroz projekt AdriaMuse.

Jedan od glavnih ciljeva projekta AdriaMuse je transformacija muzeja u centre pune života, simbolično je predstavljena odabirom mjesta za seminar “Muzeji izvan svojih zidovaa” u Muzeju grada Zenice. Učesnici su seminar ocijenili kao inspirativan, obrazovan  i vrlo uspješan.

Aktivnosti realizacije projekta su obuhvatali:

 1. Pružanje stručnih usluga organizovanja seminara,
 2. Nabavka kompletne tehničke infrastrukture i stručna priprema seminara,
 3. Priprema tema koje će biti izložene, priprema izlaganja i pratećih prezentacija,
 4. Nadzor tokom realizacije seminara te analiza rada, izrada zaključaka i sva završna izvještavanja,
 5. Upućivanje poziva i dnevnog reda seminara na adrese učesnika putem e – maila, faxa i redovne pošte,
 6. Obezbjeđenje adekvatnog prostora (sale) i opreme u kojoj će događaj biti održan,
 7. Izrada radnog materijala seminara: obrazac za evidentiranje učesnika, poziv i dnevni red seminara, evaluacione forme, akreditacije, natpisi sa imenima učesnika (za radne stolove), set radnog materijala ( koji uključuje dnevni red i prezentacije izlaganja – 30 učesnika,
 8. Izrada tekstova (najava seminara) na lokalnom i engleskom jeziku, slanje istog vodećem partneru i objavljivanje lokalnim medijima,
 9. Angažovanje adekvatnog broja osoba koje će raditi na prijemu gostiju,
 10. Organizovanje pauza i obezbjeđenje osvježenja (kafa i sok) kao i ručka za sve učesnike u adekvatnom vremenu tokom seminara.
 11. Angažovanje lica koje će osigurati foto zapisa događaja.