OBJAVA: 19:41:28

Izrada kataloga BH suvenira

U saradnji sa FIRMA Projekt Sarajevo, realizovan je projekat: Izrada kataloga BH suvenira i promocija i distribucija na 200 adresa širom BiH. Turizam u BiH je u stalnom porastu što zahtjeva razvoj tržišta suvenira.Cilj projekta je promovisanje suvenira proizvedenih u BiH te jačanje njihove pozicije na tržištu kao i pružanje podrške malim proizvođačima i njihovoj zanimljivoj ponudi proizvoda.

U sklopu realizacije projekta uspješno su realizovane sljedeće AKTIVNOSTI:

  • Istraživanje tržišta suvenira,
  • Profesionalno fotografisanje suvenira,
  • Dizajn i priprema kataloga,
  • Štampanje kataloga,
  • Distribucija i promocija kataloga na 200 adresa širom BiH.