OBJAVA: 11:50:22

Konsultantske usluge za firmu Orijent d.o.o.

Prema ugovoru  o pružanju konsultantskih usluga, zaključenog u Zenici dana 21.03.2019.godine, između firme Orijent d.o.o. Zenica i Con Vita d.o.o. Zenica, realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • KREACIJA VERBALNOG IDENTITETA

Kreiranje verbalnog identiteta, te marketinške i promotivne kampanje usmjereno je na tržište BiH i tržište regiona u cilju pronalaženja ciljne skupine, klijenata, poslovnih partnera i svim potencijalnih stakeholdera kroz promociju poslovanja, branda, te društveno odgovornog poslovanja preduzeća.

  • KREACIJA VIZUELNOG IDENTITETA

Kreiranje vizuelnog identiteta započeto je dizajniranjem logotipa sa stilski uređenim i karakterističnim bojama nakon toga se pristupilo dizajniranju promotivnih materijala:

  • DIZAJNIRANJE ROLL UP BANNERA
  • DIZAJNIRANJE BILBORDA
  • DIZAJNIRANJE LETKA
  • DIZAJNIRANJE VIZIT KARTICA
  • MEMORANDUM
  •   IZRADA MARKETING PLANA

Izrađen je marketing plan za firmu Orijent d.o.o. u cilju istraživanja i saznanja o objektivnoj mogućnosti boljeg pozicioniranja i ostvarivanja prometa i prihoda.

  • FOTOGRAFIJE

 U sklopu marketinške i promotivne kampanje, te budućih promotivnih aktivnosti, izrađene su profesionalne fotografije, koje će se također koristiti i u komercijalne svrhe.

  • IZRADA WEB STRANICE

U skladu sa dogovorom sa menadžment timom preduzeća Orijent, kreirana je web stranica sa bogatim i kvalitetnim sadržajem, te profesionalnim fotografijama u cilju što boljeg predstavljanja preduzeća (www.flexostampa.ba). Web stranica je dizajnirana tako da zaposleni imaju mogućnost samostalnog uređivanja iste.