OBJAVA: 19:36:34

Muzeji izvan svojih zidova

Za potrebe Biznis servis centra Zeničko – dobojskog kantona izrađen je informativni materijal u formi brošure „Muzeji izvan svojih zidova“ kao jedan od glavnih rezultata AdriaMuse projekta, u kojem su prikazani muzeji na području Zeničko – dobojskog kantona. Navedeni materijal razvijen je u okviru projekta kroz organizaciju pilot događaja, realizaciju twinning aktivnosti, primjenu novih modela komunikacije, čime se potiče integracija turističkih i kulturnih događaja i obezbjeđuju direktne opipljive koristi u oblasti kulturalnog turizma na svim partnerskim područjima.

Brošura je namjenjena subjektima iz oblasti kulture i turizma (muzejima, kulturnim i turističkim institucijama, predstavnicima malih i srednjih preduzeća kao i svim drugim institucijama čiji se rad može dovesti u vezu sa sektorom kulturalnog turizma kao privredne grane) na području Zeničko – dobojskog kantona i šire.

Detaljna prezentacija i promocija brošure je izvršena na radionici koja je organizovana u okviru Radnog paketa 4. Radionici/seminaru je prisustvovalo 30 učesnika.

Navedene usluge podrazumjevale su kompletnu tehničku organizaciju i stručnu pripremu događaja koja je obuhvatala osiguranje sve potrebne logistike i osoblja neophodnog za realizaciju događaja.