OBJAVA: 08:58:49

Grad Zenica / Predstavljen projekat TEESCHOOLS: Projekt namijenjen Transferu energetske efikasnosti u Mediteranskim školama

U Dubrovnik City Centru, dana 12.06.2019. godine, održana je konferencija za medije povodom predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta TEESCHOOLS – Transfer of Energy Efficiency in Mediterranean Schools podržanog i finansiranog iz sredstava EU InteregMED Programme.

 

Projekat TEESCHOOLS (Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS – “Transfer energetske efikasnosti u mediteranskim školama”) je projekat odobren u okviru Programa transnacionalne saradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) sa ciljem promocije održivog rasta u mediteranskom području, poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrisani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji.

 

U projekat je uključeno ukupno 14 partnera sa područja Italije, Španije, Grčke, Hrvatske, Kipra, Francuske i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Kako je cilj EU da se do 2020. godine za 20% smanji emisija štetnih plinova, postoji potreba da se pokrenu zajedničke aktivnosti javnog i privatnog sektora. Renoviranje zgrada postaje jedno od najbitnijih pitanja, te projektat TEESCHOOLS ima za cilj da pruži nova rješenja za lokalne vlasti  implementirajući aktivnosti renoviranja školskih zgrada sa ciljem povećanja energetske efikasnosti. Inovativni pristup se sastoji u uspostavljanju integrisanog skupa pristupačnih naučnih alata koji su testirani u svim partnerskim zemljama, usvojeni i usklađeni sa ciljem da se koriste u lokalnim, regionalnim i državnim energetskim planovima. Transnacionalni stručni radni tim podržao je pilot projekte i kombinovane modele učenja koji pomažu u jačanju kapaciteta javnog sektora, a transnacionalna i multidisciplinarna stručnost projektnih partnera predstavlja osnovno sredstvo za konsolidaciju znanja o lokalnom upravljanju energijom.

 

TEESCHOOLS se bavi pitanjima koja se tiču ​​lakšeg provođenja energetskih pregleda velikog broja školskih zgrada, te promoviše uspostavljanje koncepta NZEB (prelaz na zgrade gotovo nulte energije). U budućnosti će se nastaviti aktivnosti ka unapređenju energetske efikasnosti u školskim zgradama kao primjeri dobre prakse projekta TEESCHOOLS.