OBJAVA: 15:32:01

PROIZVOĐAČI SUHE ŠLJIVE DOBILI PRILIKU ZA REDIZAJNIRANJEM PROIZVODA

U utorak 03. jula 2018. godine, u prostorijama ZZ Brka Brčko, održan konsultativni sastanak sa proizvođačima suhe šljive. Cilj projektnih aktivnosti je pojačati saradnju između javnog i privatnog sektora na osnovu javno-privatnog dijaloga i partnerstava za unapređenje inovacija kada je suha šljiva u pitanju. Na ovaj način se nastoji povećati konkurentnost MSPa u sektoru prerade šljive povećanjem inovativnosti koja će donijeti dodatnu vrijednost na tržištu.
Sastanak je održan sa predstavnicima NBR Modriča i konsultanskom firmom Con Vita d.o.o. gdje su proizvođači predstavili postojeći dizajn proizvoda te na taj način dobili priliku za redizajniranjem istih. Nakon stručne analize od strane Con Vita tima, dogovorene su konkretne izmjene za poboljšanje i unapređenje dizajna postojećih proizvoda. Također, uradit će se i dizajn za potpuno nova dva proizvoda od suhe šljive.

Projekt sufinancira Europska unija, u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal kojeg implementira GIZ. Ukupna vrijednost projekta iznosi 189.906,00 KM od čega Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 151.066,00 KM. Trajanje projekta je 12 mjeseci. U sklopu projekta “Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive” koji implementira Nezavisni biro za razvoj/NBR sa partnerima: Općinom Gračanica, Zemljoradničkom zadrugom „Gračanka“ i Tehnološkim fakultetom Univerziteta Tuzla realiziran sastanak sa proizvođačima suhe šljive.