OBJAVA: 08:19:28

STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ORGANIZOVALA 2 DOGAĐAJA U OKVIRU PROJEKTA „TEESCHOOLS“

Projekt TEESCHOOLS (Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS – “Transfer energetske efikasnosti u mediteranskim školama”) je projekat odobren u okviru Programa transnacionalne saradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) sa ciljem promocije održivog rasta u mediteranskom području, poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrisani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji.

 

Projekat je odobren u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge Interreg Mediteranskog programa 2014-2020 (MED): Prioritetna osa 2 – Podsticanje nisko-karbonskih strategija i energetske efikasnosti u specifičnim MED područjima; Specifični cilj 2.1 – Ojačati kapacitete za bolje upravljanje energijom u javnim zgradama na transnacionalnom nivou. Vodeći partner u ovom projektu je Italijanska državna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj (ENEA). U projekat je uključeno ukupno 14 partnera sa područja Italije, Španije, Grčke, Hrvatske, Kipra, Francuske i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 36 mjeseci.

 

Glavni izlazni rezultati projekta TEESCHOOLS:

  • Integrirani set alata koji podržavaju upravljanje energetskom efikasnošću u školama sa kalkulatorom ugljičnog otiska; baza podataka o najboljim praksama za NZEB energetsku obnovu školskih zgrada; finansijska rješenja i sheme za energetsku efikasnost;
  • Primjena pilota u školskim zgradama: energetski auditi, planovi obnove, računanje ugljičnog otiska aktivnosti obnove, razvoj modela energetske usluge i sheme finansiranja.
  • E-učenje i face-to-face obuka regionalnog i lokalnog tehničkog osoblja, energetskih menadžera i učenika.
  • Razvoj preporuka za politiku i integracija izlaznih rezultata projekta na lokalne planove.

 

Tokom 24. i 25. 10. 2018. godine, u sklopu realizacije projektnih aktivnosti, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona bila je organizator dva događaja: Vanjski kurs obuke i World Cafe događaj u Zenici. Vanjski kurs obuke u okviru realizacije izlaznog rezultata D 4.4.4 okupio je oko 40 stakeholdera sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji su prisustvovali praktičnoj demonstraciji Integriranog seta alata koji podržavaju upravljanje energetskom efikasnošću u školama sa kalkulatorom ugljičnog otiska. World Cafe događaj u okviru realizacije izlaznog rezultata D 4.4.5 okupio je 30 stakeholdera sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji su dali svoj doprinos na temu: „Promjene ponašanja u vezi energetske efikasnosti u školama“.