OBJAVA: 19:47:27

Kao partneri Udruge poduzetnika i poslodavaca iz Žepča organizovali smo  posjetu sajmu ‘’Sana’’ u Bologni od 6-9. Septembra 2014. godine, koji je podrazumjevao sljedeće aktivnosti: Organizovanje prevoza iz Žepča do hotela u Italiji i nazad, Organizovanje smještaja u hotelu za posjetitelje sajma, Organizovanje doručka, ručka i večere. Drugi dio ativnosti predstavljao je orga...