OBJAVA: 19:47:27

Organiziranje posjete sajmu SANA BOLOGNA

Kao partneri Udruge poduzetnika i poslodavaca iz Žepča organizovali smo  posjetu sajmu ‘’Sana’’ u Bologni od 6-9. Septembra 2014. godine, koji je podrazumjevao sljedeće aktivnosti:

  • Organizovanje prevoza iz Žepča do hotela u Italiji i nazad,
  • Organizovanje smještaja u hotelu za posjetitelje sajma,
  • Organizovanje doručka, ručka i večere.

Drugi dio ativnosti predstavljao je organizaciju prevoza za učesnike sajma u Dubrovniku od 27-31. marta 2014. godine.

Sve aktivnosti su uspješno obavljene, što su potvrdili zadovoljni učesnici koji su jedino realno mjerilo kvaliteta.