OBJAVA: 19:04:47

Vranduk očima djeteta

Realizacija Pilot projekta „Vranduk očima djeteta“ započela je upoznavanjem sa projektnim aktivnostima među relevantnim institucijama i organizacijama, te među stanovnicima lokalne zajednice Vranduk, građanstvom Zenice i Zeničko-dobojskog kantona, ličnim kontaktima projektnog tima. Napori su prije svega bili usmjereni na lokalnu zajednicu,škole i pojedince, koji su učestvovali na likovnoj koloniji/ slikarskoj radionici, te istaknute pojedince iz kulturnog i javnog života. Ovim Pilot projektom je dat značajan doprinos zaštiti i valorizaciji kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine, kroz edukativno kreativni rad sa učenicima sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Kroz projekat su ostvarene sljedeće grupe aktivnosti:

  1. Upoznavanje djece sa bogatstvom srednjovjekovnog naslijeđa Bosne i Hercegovine i Kraljevskog grada Vranduka;
  2. Upoznavanje djece sa osnovama slikarskih i vajarskih tehnika putem likovne kolonije/slikarske radionice;
  3. Upoznavanje djece sa srednjovjekovnim društvenim igrama, socijalizacija i samoakutualizacija kroz edukativni rad;
  4. Upoznavanje djece sa gastronomijom,odijevanjem i muzikom u srednjovjekovnoj Bosni;
  5. Organizacija izložbe nastalih radova u toku kolonije i dodjela certifikata o učešću na likovnoj koloniji.

Pilot aktivnost je organizovana kao kulturno-turistička aktivnost muzeja u sklopu postojećeg događaja iz oblasti kulture i turizma, Zeničkog kraja (anualna kulturno-turistička manifestacija „Tragovima bosanskog kraljevstva“, JU Muzeja grada Zenice). Kroz ovaj projekat, promoviran je kulturalni turizam izvan njegovih tradicionalnih zidova.

Cilj ove pilot aktivnosti je implementacija inovativnih načina privlačenja publike, koji su zainteresirani za kulturne manifestacije.