OBJAVA: 19:47:27

Kao partneri Udruge poduzetnika i poslodavaca iz Žepča organizovali smo  posjetu sajmu ‘’Sana’’ u Bologni od 6-9. Septembra 2014. godine, koji je podrazumjevao sljedeće aktivnosti: Organizovanje prevoza iz Žepča do hotela u Italiji i nazad, Organizovanje smještaja u hotelu za posjetitelje sajma, Organizovanje doručka, ručka i večere. Drugi dio ativnosti predstavljao je orga...
OBJAVA: 19:36:34

Za potrebe Biznis servis centra Zeničko – dobojskog kantona izrađen je informativni materijal u formi brošure „Muzeji izvan svojih zidova“ kao jedan od glavnih rezultata AdriaMuse projekta, u kojem su prikazani muzeji na području Zeničko – dobojskog kantona. Navedeni materijal razvijen je u okviru projekta kroz organizaciju pilot događaja, realizaciju twinning aktivnosti, primjenu novih ...
OBJAVA: 19:30:45

Naša kompanija je uspješno organizirala promociju organskih proizvoda u okviru projekta ENO Agri “Okolišno prihvatljiv, novi organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i BiH. Promocija je održana dana od 15.04.-17.04.2015. godine na Trgu djece Sarajeva, u sklopu 4. Međunarodnog sajama organske proizvodnje i eko turizma “Organic Sarajevo 2015.” Naša kompanije om...